Brand

Bränder är mycket farliga och kan orsaka allvarlig skada och död. Befinner du dig i det offentliga rummet, som en nattklubb definitivt utgör en del av, bör du alltid ta reda på var samtliga nödutgångar finns. Dessa nödutgångar får inte blockeras så bord och andra objekt får inte ställas framför, oavsett anledning. Det gäller både inne på nattklubben och utanför. Som den tragiska diskoteksbranden 1998 i Göteborg visade så är det av högsta vikt att nödutgångar dels finns och dels är användbara för alla. Oavsett om man har ett handikapp eller inte ska man kunna ta sig ut i säkerhet.

Vad bör man göra vid brand?

Går utrymningslarmet måste du genast lämna kvar alla ägodelar, spring inte efter din jacka i kapprummet eller mobilen du har lagt på ett bord. Leta reda på närmaste nödutgång. Personalen är de som har till uppgift att hitta alla personer och försöka få ut dem så bäst de kan. Om du har mobil med dig så kan du aldrig förlora något på att tillkalla SOS, oavsett om någon annan sagt att den gjort det eller inte. Spring inte tillbaka in i lokalen. Vänta tills förstärkning kommer.