Alkohol och droger

De farligaste sakerna som finns på nattklubbar är alkohol och droger. Alkohol är ett gift som är dödligt i för höga doser. Det gäller att dricka i en takt man vet att man klarar av, det är speciellt vanligt att väldigt unga personer (18-20 år) inte lär sig sin alkoholtolerans riktigt och därför dricker för mycket med risk för allvarliga konsekvenser. Personalen som jobbar på nattklubbar är utbildade i att omhänderta för berusade personer och att tillkalla ambulans om det är uppenbart att medicinsk vård behöver sättas in.

Droger

Droger av alla dess slag är illegala i Sverige (om det inte skrivits ut på recept av medicinsk förekommen anledning) och det är därför olagligt att inneha och bruka droger, eller narkotika som det också kallas för, på nattklubbar. Personal och andra har rätt att envarsgripa individer som brukar droger och skyndsamt tillkalla polis. Som kvinna bör du även se upp för så kallade spetsade drinkar. Dessa drinkar har ofta blivit tillsatta med någon substans, ofta i vattenlöslig pulverform. Vanligtvis är orsaken till förfarandet att gärningsmannen vill att kvinnan ska bli sömnig och vilja gå hem. Därefter kan ett sexuellt övergrepp ske. Även som man bör du hålla koll på spetsade drinkar då gärningsmannen kan vilja råna dig. Lämna inte din drink ur uppsikt.

Previous article

Vad är en nattklubb?